Thu hồi chuyển đổi 712 hecta đất nông nghiệp tại Nha Trang

Đất nông nghiệp

Trong năm 2021, thành phố Nha Trang sẽ đưa vào sử dụng 86 ha đất nông nghiệp chưa sử dụng. Diện tích đất đưa vào sử dụng chủ yếu nằm trên địa bàn phường Vĩnh Nguyên với 84 hecta. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định số 2193 về việc phê […]

Khu đô thị tại Dĩ An, Bình Dương

khu đô thị Đông Bình Dương

Khu đô thị tại Dĩ An Bình Dương đang là tâm điểm cho các nhà đầu tư nhắm đến, khi Tp Thủ Đức hình thành. Các khu đô thị Dĩ An, Bình Dương vùng ven được xem là thành phố vệ tinh cho Thủ Đức sau này. Tại đây được rất nhiều nhà đầu tư […]